Paldiski

Piirhind Paldiski soojusvõrgus

Alates 01.02.2015 on soojusenergia hind 52,75 €/MWh

(Konkurentsiameti otsus 22.12.14 nr 7.1-3/14-094)
 
Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

 

Tähelepanu, Paldiski soojusvõrgu piirkonnajuht on muutunud:

Piirkonnajuht: Allan Aas
Mobiil: 533 22 657
E-mail: allan.aas@swenergia.ee

 

Hea klient ja koostööpartner,
 
Soojusenergia OÜ ja SW Energia OÜ sõlmisid 2015. aastal ühinemislepingu, mille kohaselt ühendatakse kaks ettevõtet.  Ühinemisprotsess viiakse lõpuni 1. juulil 2015. aastal. SW Energia OÜ on olnud aastaid Soojusenergia OÜ tegevpartner ja viimase 49 % osaluse ostuga omandab 100 % Soojusenergia OÜ osakutest. Uues ettevõttes on ühendatud 16 aastane töökogemus koos kõige kaasaegsemate tehnoloogiliste võimalustega, mille abil suudame tagada klientidele püsivalt soodsa ja kvaliteetse soojusenergia. 
 
Paldiski linnas saame pakkuda soodsat soojusenergia hinda just tänu kohalikule taastuvale hakkpuidu kütusele. Põlevkiviõli kasutatakse katlamajas ainult väga külmadel perioodidel või hakkepuidukatla remondi ajal. Selleks, et säilitada soodne soojusenergia hind, võetakse suvel ette katlamaja rekonstrueerimine ja täiendav automatiseerimine. Rekonstrueerimise käigus vahetatakse välja vananenud elektrisüsteemid ning ehitatakse uus ja suurem hakkepuidu ladu. Kui täna tuleb hakkepuiduladu täita  2-3 korda päevas, siis uut ladu tuleb täita 4-6 päeva tagant. Lisaks hakkepuidulaole rekonstrueeritakse katlamajas suitsukäigud. Katlamaja saab kaasaegseid keskkonnanõudeid arvestava suitsugaaside puhastussüsteemi. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse katlale automaatne tuhaärastussüsteem, mis hoiab oluliselt kokku tööjõudu.   
 
Kokku on investeeritud kahe viimase aasta jooksul seadmete uuendamisesse üle 500 000 euro. Tänu teostatavatele investeeringutele ja kahe ettevõtte ühinemisele Paldiski soojusvõrgus soojusenergia hind ei tõuse. Võrreldes teiste kaugküttevõrkudega saame säilitada soodsa soojusenergia hinna, mis alates käesoleva aasta algusest on 52,75 eur/MWh (ilma km-ta). Võrdluseks teiste linnadega:
Tallinn 60,20
Tartu 53,35
Viimsi 68,71
Narva-Jõesuu 76,43
Pärnu 53,29
 
Kindlasti on plaanis jätkata vanade maapealsete trasside väljavahetamist. Linnapildist kaovad järk-järgult vanad maapealsed soojustrassid, mis asendatakse maaaluste eelisoleeritud soojustrassidega. 2015 aasta suvel on plaanis rekonstrueerida Sadama 8 juures asuvad soojustrassid. Oleme veendunud, et kavandatud ühinemine tõstab soojusenergia tootmise efektiivsust, loob paremad võimalused uute tehnoloogiate juurutamiseks ning loob veelgi paremad eeldused, et tagada klientidele varustuskindlus ja soodsa hinnaga soojusenergia. Ühinemise tulemusena lähevad kõik Soojusenergia  OÜ-ga sõlmitud lepingud ning nendest tulenevad õigused ja kohustused üle SW Energia OÜ-le. 
Alates 01.07.2015 on Teie uueks lepingupartneriks SW Energia OÜ.